nová registrace 
BIM DAY 2012

program workshopu

pozvánka
BIM DAY 2012

aktuality


Program workshopu


Den 01:

Úvodní den bude věnován vymezení mantinelů a přípravě projektu v oblasti interaktivní architektury. Diskuse se bude odvíjet na téma propojení analogového světa s možnostmi a reakcemi digitálních procesů ve formě umění a architektury. Nehmatatelný virtuální prostor, ve kterém vzniká naprostá většina architektonických návrhů, se tak bude moci přesunout do fyzických objektů reagujících na nejrůznější podněty. Tyto impulsy zvenčí i uvnitř systému se stanou kostrou stoje a jeho nepsanými pravidly. Účastníci workshopu se seznámí se základními principy a funkcemi elektronických součástek. Elektronické robotické „hračky“ budou rozloženy a separovány na jednoduché jednotky, které se dále v dalších dnech a fázích pospojují do nových, originálních celků. Tím bude zaručena čitelnost pospojovaných prvků, se kterými bude moci pracovat kdokoliv i bez předchozí zkušenosti. Doufáme, že během úvodu vzniknou nápady, koncepty a vize projektu těžící z představivosti, fantazie a spolupráce jednotlivých účastníků.


Den 02:

Diskuse nad směry digitální architektury a subjektivními pocity designérů se promítne do konkrétní metodiky propojení fyzického a virtuálního: propojíme elektronické součástky se dle navrženého schématu a začneme budovat komplexnější vazby mezi nimi. Individuální i skupinový přístup zaručí realizování rozdílných i podobných myšlenek pomocí systému Arduino, který bude hlavním médiem pro výslednou interaktivní architekturu. Druhý den workshopu také přinese první digitální a fyzické výsledky díky propojení algoritmů (např. v programu Processing) a hardware (Arduino). Začneme s realizováním digitální architektury a umění popsané pomocí parametrického modelování (Rhinoceros, 3D Max, Generative Components). Chtěli bychom, aby se v průběhu dne 02 představili VŠICHNI účastníci, lektoři i organizátoři workshopu formou mini-prezentací odkazující na vlastní tvorbu, myšlenky, inspirace a východiska.

 

Den 03:

Propracování konkrétních návrhů a diskuse nad dosaženými výsledky povede k individuálnímu a kolektivnímu rozboru problému a jeho řešení. Vypracované systémy začneme propojovat nebo naopak dělit v rámci dosažení konkrétních výsledků a cílů. Dojde k upravení prvních myšlenek z úvodu workshopu dle možností zdrojů. Jelikož chceme podpořit spolupráci účastníků workshopu, skupinové projekty budou vytvářeny na základě vstupů a výstupů jednotlivých účastníků.

 

Den 04:

V závěrečný den dokončíme rozpracované projekty a zdokumentujeme výsledky z předchozích dnů. Společnou diskusí a hodnocením práce se budeme snažit najít formu možného propracování projektů a spolupráce do budoucna. Všechny projekty se zdokumentují a připraví pro prezentaci na internetu a v tištěné formě.

 

| Info pro účastníky | Program |


 
workshopy > [08] > program workshopu
O projektu dA |  Tým dA |  Sponzoring |  Kontakt |  Facebook |  Newsletter |  RSS | mapa stránek | © 2007